Oferta

ADWOKACI ZARĘBSKI ZAPOTOCZNY BORUSZEK KONOWALCZUK Spółka Partnerska specjalizuje się w świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz instytucji samorządowych. Proponujemy Państwu świadczenie usług prawnych w zakresie określonym poniżej, a następnie transparentnie i szczegółowo sprecyzowanym w umowach o: - zastępstwo prawne, świadczenie obsługi prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem czynności:

1.  Udzielanie opinii prawnych – ustnych lub na piśmie, według życzenia Zleceniodawcy;

2.  Opracowywanie pism przedprocesowych oraz wymagających argumentacji prawnej, udzielanie odpowiedzi na wezwania do zapłaty, wystosowywanie wezwań do zapłaty, oświadczenia o odstąpieniu od umowy etc;

3.  Przygotowywanie, opiniowanie projektów umów, w tym regulaminów, statutów, aktów wewnętrznych przedsiębiorstwa;

4.  Reprezentacja Zleceniodawcy w procesach sądowych we wszystkich instancjach, łącznie z postępowaniem egzekucyjnym czy postępowaniem arbitrażowym;

5.  Prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji oraz przed sądami administracyjnymi;

6.  Udział w negocjacjach z partnerami handlowymi;

7.  Bieżąca obsługa przedsiębiorcy w zakresie prawa handlowego – przygotowywanie projektów uchwał organów spółki, zmian w KRS;