Rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. 
nr. konta: 45 1050 1504 1000 0023 2866 8757

Dane dodatkowe:

NIP: 754-293-24-13   REGON: 160178604
KRS: 0000301253

Sąd rejestrowy:  Sąd Rejonowy w Opolu - Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego